متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • انجام انواع پروژه‌های مهندسی صنایع

  • انجام انواع پروژه‌های مهندسی صنایع در زمینه های مدیریت استراتژیک، تصمیم گیری بامعیارهای چندگانه، مدیریت دانش، تحلیل پوششی داده ها، سیستم های دینامیکی، تحلیل های آماری و MSP   انجام انواع ادیت، کارهای مربوط به word  و excel ، ارائه های کلاسی و ... مشاوره انجام پایان نامه و پروژه از ابتدا تا پایان   دارنده مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان   **همخونه**7638…