متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • اشـکـآل از مـَ ن کـه نـ یست ...

 •   مـَ ن کـه دوره نـِ می گردم خـُودم رـآ بینـدآزم تـوی ِ هـَچل ِ دوری ُ دلـ ـتنگی .. مـَ ن کـه هی رویـآیـم رـآ جـآ میدهـم توی ِ آغـوشت .. کـه یـآدَم بـرود کـه نیستـی .. مـَ ن هنوز کـودکـآنگی میـ ـکنم .. کـه رویـآ میـ ـبآفـم .. کـه شـآید تــُـو رـآهـ ـت رآ بـه سـوی ِ خـآنـه ام بـگردآنی .. بـ ـیآیی و زیر ِ گـوشـ ـم بـگویی کـه جـآیی نـِ می روی .. کـه مـَحض ِ مـَ…
 • حـــوآی تــــــُـــو ..

 • هـَوآی تــُــو .. حـــوآ رـآ هـم مـَست میکند .. آنـقدر کـه یـآدِش می رود .. سـ یب تــ عارف آدم کـُند .. هـوآی ِ تـــُـو .. شــَراب ِ مـُقدس است .. حـَرآم است .. امـّـآ بـآید زیــآرتـ ـش کرد .. و مـَ ن .. بـه ایـن هـوآ دَخـ یل بـَسته ام .. شــآید .. بـه هـوآی ِ تــُـو .. مـَ ن هـم .. شــَـفـآ بگیرم ..       + تـو حـآل ِ خـُودِت کـه نـَ بآشی (!!:D ) نـوشته هـآتم ک…
 • آب قـَـــطه !!

 • " آب قــَطه !! " هــَ مـین !! :DDDDD :-"     بــ عداً نـِوشت ! ::: متن ِ بـآلـآ بـ ِ دلـآیل ِ امنیـَتی( O_o ) حـَذف شـُد :DDDDDDD   + روزآیی کـه .. تـــُـو .. توشون نـ ـیستی  حـــیفـ ـم مـیآد زندگیـ ـشون کنم ..                                  + چــرآ آمریکـآ حمله نمی کنه ؟ مـَ …
 • You'll Never See Me Cry ...

 • دلــ ـم آسـمآن می خـواهد ..    آبــی ..         گـُسترده ..              بی انتـهآ ... و پـَرنده ای نـُو پــَـر ..؛       کـه مـَ ن بـآشم .. کـِنآر ِ پنجـره ای نـشستـه مـُنتظر ِ تلنگـری برای آغـآز .. و کـنآر پنجـره ی روبه رو تـــُـو بـآشی .. ؛        پـرنده ای نـُو پـر …
 • تـَ بریک بـه تـَوآن ِ 2 !

 •   I wish God sain you With all joy and cheers May you live a long life May you get all good thing in your life May you have happy days and nights May all your dreams come true May all your desires be fulfilled May you spreading happiness everywhere And  ... Stay away from every sorrow and grief .. . بـآ یه کـوچولو تـاخـیر ، یـه تـَبریک ِ بـُزرگ میگـم O_o بـه مـُدیر اجـرایی ِ گـُلمون…
 • چـیزی شـَبیه ِ غـُرور

 •   بـآبـآ لِنگ‌درآز عزيــزم  تـَمـآم دلــ ــخوشی ِ دنيــآی ِ مـَ ن اين است .. کـه تـــُـو ندآنـی و مـَ ن دوستــ ـت بدآرم ... وقتـی ميـ ـفهمی و ميـ ـرآنی اَم .. چيـزی درون دِلـ ـم فــُرو می ريزد .. چيزی شبـيه غـُرور ... بـآبـآ لِنگ‌درآز عزيــزم لــُطفاً گـآهـی خــُـودت رـآ بـه نـَفهميدن بِزن .. و بـگذار دوستـ ـت بدارم ... بعـد از تـــُـو  .. هیچ کس الفبــآی ِ روح و خـُ…
 • " نــوید " ِ اومـدنـت ...

 •   تـــو رـآ دوســت دـآرم  بيشـ ــتر از نـوشتنِ ِ آخـــــرين سطرِ ِ مشــق‌هايِ مـدرسه  بيشـ ــتر از تـقلـُب در امتـحـآن  حتـی بيشـ ــتر از بستنی هايِ قيفی ِ قـديم  پـُفک‌های ِ طعمِ پنـير  تـــو رـآ بيشـ ــتر از توپ‌های پلـآستيکی  کوچه‌های ِ خـآکی !! بـه خــــُدآ تـــو رـآ از خوـآبِ نـَرسيده…
 • دوسـتـ ـت دآرم هـآی ِ خـآموش ...

 • پيـــرآهـن ِ خيـــ ـآل ِ مـَـرا نکـِــش از پـُشــت .. کـــہ بـر مـے گردم .. و بـے خيــآل ِ عـزيزهآے مـِصرے .. و يـَعقوب هاے چـَشــم به رآه .. چـ ِنـــآن به خـُودم مـے فشـــآرمت .. کہ هفتاد وُ هفت ســآل ِ تمــآم ، بـــ ــ ـ ــارآن ببــآرد و ُ گندُم دِروُ کنيم...!!!     پ . ن  : چہ وِلوله‌اے  مے کنند .. بـَر خـُطوطِ حـآملِ ِ انـتظــآرِ ِ مـ َن .. نُت…
 • ایـــن فـصل ِ خـ ـــــاص ...

 • تو از در مي گوئي   .. من از ديوار  !..   زمين و زمان را به هم مي بافيم .. صد البته نمي‌گوئيم  حرف دل را…   دو ساعت گذشته .. انگار نه انگار    من مي‌دانم .. تو نيز هم .. اما کسي را جرات پيش قدم شدن نيست  . . راستي .. چه زيبا چاي مي‌نوشي …       پ . ن :  فصل دو نفره ها تموم شد …