متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


از این پس تـ ـنـ ـهـ ـا ادامه میدهم...

در زیر باران حتی به درخواست چـ ـتـ ـر هم جواب رد میدهم...

میخواهم تنهایی ام را...

به رخ این هوای د و نـ ـفـ ـر ه بکشم...!

باران ... نـ ـبـ ـا ر...!

من نه چتر دارم...نه یـ ـا ر...!

نبار لعنتی...

من دیگه مـ ـا

نیستم...!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


MOHAMADREZA1375
ارسال پاسخ