متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

ارتقاء کاربری


گروه عادی گروه فعال گروه حرفه ای گروه فوق حرفه ای گروه ویژه گروه متخصص
آلبوم / عکس 10/2 20/3 25/4 40/6 100/10 70/10
  ارسال نظر  در هر ساعت   15 20 35 50 100 70
ارسال پیام خصوصی در هر ساعت 15 15 20 20 40 40
ذخیره پیام خصوصی در صندوق ها 20 30 50 70 100 100
ارسال هدیه در هر ساعت 10 15 25 50 90 80
ارسال دیوار در هر ساعت 15 25 30 40 100 80
افزودن کاربر به لیست علاقه مندی ها 30 40 50 70 500 100
افزودن کاربر به لیست دوستان 35 50 100 250 1200 1000
ارسال بلاگ در هر ساعت 2 3 3 3 4 4
ارسال فیلم 30 40 50 70 100 90

نحوه ارتقاء کاربری

همچنین برای ارتقاء کاربری میتوانید از راه های زیر ارتقاء پیدا کنید

1-از طریق فعالیت در سایت شما ارتقاء داده بشین که رنج های زیر حد اقل آنها میباشد ..


گروه کاربری شما تعداد بلاگ تعداد دیوار مقدار اعتبار درجه کاربری انتقالی
گروه عادی 10 100 5000 گروه فعال
گروه فعال 100 1100 25000 گروه حرفه ای
گروه حرفه ای 300 2500 70000 گروه فوق حرفه ای
گروه فوق حرفه ای 2500 7000 390000 گروه متخصص

2- یا زیر مجموعه گیری 


گروه عادی گروه فعال گروه حرفه ای گروه فوق حرفه ای گروه ویژه گروه متخصص
۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ - -


3-از طریق خرید کاربری که فقط برای درجه های زیر امکان پذیر است 

خرید این درجه ها به صورت محدودیت زمانی میباشد ..


برای خرید درجه از این قسمت میتونید اقدام کنید