متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

آموزش زیر مجموعه گیری

برای زیر مجموعه گیری 

در قسمت صفحه من در پایین صفحهمثل این : http://www.hamkhone.ir/ref/-----/

شما باید این  آدرس مخصوص خودتون رو به دوستاتون داده و اونها بیان تو سایت عضو بشن

در صورتی که از این آدرس به سایت بیان و عضو بشن خود به خود زیر مجموعه شما حساب میشن..

برای دیدن تعداد زیر مجموعه ی خودتون هم همین کادر اطلاعات پروفایل 

تعداد زیر مجموعه های شما رو نوشته..

زیر مجموعه گیری چه فایده ای داره : وقتی زیر مجموعه شما به حد کافی رسید شما میتونین ارتقا کاربری بگیرید ..

برای دیدن تعداد زیر مجموعه ها هم از  قسمت صفحه من پایین صفحه میتونین ببینید