متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد بابک ...، پسرک خودش را جمع و جور کرد،سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت بله خانوم؟ معلم که از عصبانیت شقیقه هاش میزد،توی چشمان سیاه و مظلوم پسرک خیره شد و داد زد:چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس، دفترتو سیاه و پاره نکن؟ ها!؟ فردا مادرت رو میاری مدرسه میخام در مورد بچه بی انضباطش باهاش صحبت کنم. پسرک چونه لرزونش رو جمع کرد... بغضش رو به زحمت قورت داد و آروم گفت:خانوم... مادرم مریضه اما...بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن... اونوقت میشه مامانم رو بستری کنیم که از گلوش خون نیاد...اونوقت میشه واسه خواهرم شیر خشک بخریم که شب تا صبح گریه نکنه...اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یک دفتر بخره که من دفترای دادشم رو پاک نکنم و توش بنویسم... اونوقت قول میدم مشقامو... معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخاند و گفت بنشین بابک عزیزم... کاسه اشک چشم معلم که روی گونه اش خالی شد... روی تخته سیاه نوشت: زود قضاوت نکنید...

پسرک خنده شیطانی کرد و نشست ...به خودش گفت چه اسکلیه این گاگول

 

بابک زنجانی - کلاس اول ابتدایی

نظرات دیوار ها


sepide18
ارسال پاسخ

bahare24 :
بابک زنجانی ویترین چه کسانی است؟ :|

!!!!!!!!


bahare24
ارسال پاسخ

بابک زنجانی ویترین چه کسانی است؟

sepide18
ارسال پاسخ

sO_oalio_Os :
:| خخخخخخخخخ{1}

باحال بود ممنون عزیزم {67}

مرسی عشقم

sO_oalio_Os
ارسال پاسخ

خخخخخخخخخ

باحال بود ممنون عزیزم

sepide18
ارسال پاسخ

negar2500 :
خخخخ ای ادمه زرنگ

:-)

negar2500
ارسال پاسخ

خخخخ ای ادمه زرنگ

sepide18
ارسال پاسخ

behzad12 :
چه بی شرف

:/

mina0073
ارسال پاسخ
behzad12
ارسال پاسخ

چه بی شرف

marya1370
ارسال پاسخ
sepide18
ارسال پاسخ

parisa7821 :
:|

:-)

sepide18
ارسال پاسخ

Ali1374 :
مرسی
؛)

ممنون که اومدین

پریسا
ارسال پاسخ
Ali1374
ارسال پاسخ

مرسی
؛)