متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


sepide18
sepide18
۱۳۹۴/۰۶/۱۲

حافظ

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا

به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا را

صائب تبریزی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را

هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد

نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را

شهریار

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را

هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد

نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را

سر و دست و پا را به خاک گور می بخشند

نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را

ضیایی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا

به خال هندویش بخشم همه عقل و حواس و هوش و دلها را

من آن چیزی ببخشم کز وجودش" حال "می آید

نه چون" بهجت "که می بخشد تمام روح و اجزا را

یک شاعر با شعور

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورد دنیا را

نه جان و روح می بخشم نه املاک بخارا را

مگر بنگاه املاکم؟چه معنی دارد این کارا؟

و خال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلأ

که با جراحی صورت عمل کردند خال ها را

نه حافظ داد املاکی، نه صائب دست و پا ها را

فقط می خواستند اینها، بگیرند وقت ما ها را.....؟؟؟

واما نظر دکتر منصور الله وردی ( میم خاله زاده )

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
نمی دانم چه می خواهد کند این سنگ خارا را
برو ای ترک شیرازی به جای دل پی دولت
که دولت می کند معنا تمام دل خوشی ها را

mona11
mona11
۱۳۹۴/۰۴/۱۲

داشتـن يه حامـــي ؛
شيرين ترين چيز تو زندگي آدمه !

چه زن باشه ،
چه مرد ....
چه آشنا چه غريبه !
چه خونوادت ؛
چه دوستت .....

کاش يه آدمايي اينو بفهمن ... !!!

sepide18
sepide18
۱۳۹۴/۰۳/۲۵

من بدون خدا...!!!←selenaaa→

http://www.hamkhone.ir/member/82275/blog/view/210236/


ƤƛƦӇƛM
ƤƛƦӇƛM
۱۳۹۴/۰۳/۲۵

مستند راز بقا نمي خواهيم …
مستندي از بقاياي انسانيت بسازيد اگر بلديد !!!
+5
parham

shahryar_2012
shahryar_2012
۱۳۹۴/۰۳/۱۳

____________@__@@_____@
____________@@_@__@_____@
___________@@@_____@@___@@@@@
__________@@@@______@@_@____@@
_________@@@@_______@@______@_@
_________@@@@_______@@______@_@
_________@@@@_______@_______@
_________@@@@@_____@_______@
__________@@@@@____@______@
___________@@@@@@@______@
__@@@_________@@@@@_@
@@@@@@@________@@_____
_@@@@@@@_______@_____
__@@@@@@_______@@_____
___@@_____@_____@_____
____@______@____@_____@_@@
_______@@@@_@__@@_@_@@@@@
_____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@
____@@@@@@@__@@______@@@@@
____@@@@@_____@_________@@@
____@@_________@__________@
_____@_________@_____
_______________@_____
____________@_@_____
_____________@@_@_____
______________@@_____
_______________@__
+5

amirreza515
amirreza515
۱۳۹۴/۰۳/۰۹

amirreza515 :
هیچ وقت حسرت سه چیزو نخورید

۱) زیبایی
۲) تیپ
۳) جذابيت

ما که داریم به کجا رسیدیم!

بخدا هیچی توش نیس ! باور کن... جز اينکه روزي چند تا کشته ميدم و آهشون پشتمه ...
والااااااا ...:D

れ丹乙丹れ工れ

*****+++++*****

چشم اعتماد به سقف

Nazanin96
Nazanin96
۱۳۹۴/۰۳/۰۹

هیچ وقت حسرت سه چیزو نخورید

۱) زیبایی
۲) تیپ
۳) جذابيت

ما که داریم به کجا رسیدیم!

بخدا هیچی توش نیس ! باور کن... جز اينکه روزي چند تا کشته ميدم و آهشون پشتمه ...
والااااااا ...

れ丹乙丹れ工れ

*****+++++*****

mona11
mona11
۱۳۹۴/۰۳/۰۶

دَمــہ اونــے كــہ تَنهاست گَرم.......

نـَـہ اینكــہ نَتونِستــہ با كَسـے باشـــہ نـَــہ؛

بَلكــہ نَخواستـــہ با هَركَســے باشــہ