متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    حقایق زندگی

  • تعداد نظرات : 0
  • ارسال شده در : ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
  • نمايش ها : 213

At least 5 people in this world love you so much they would die for you حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند ░ ▒ ▓ █ ▼ At least 15 people in this world love you, in some way حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند ░ ▒ ▓ █ ▼ The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می*خواهد دقیقاً مثل تو باشد ░ ▒ ▓ █ ▼ A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you یک لبخند از طرف تو میتواند موجب شادی کسی شود، حتی کسانی که ممکن است تو را دوست نداشته باشند ░ ▒ ▓ █ ▼ Every night, SOMEONE thinks about you before he/ she goes to sleep هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می*کند ░ ▒ ▓ █ ▼ You are special and unique, in your own way تو در نوع خود استثنایی و بی*نظیر هستی ░ ▒ ▓ █ ▼ Someone that you don’t know even exists, loves you یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی*اطلاع هستی ░ ▒ ▓ █ ▼ When you make the biggest mistake ever, something good comes from it وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می*دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود ░ ▒ ▓ █ ▼ When you think the world has turned it’s back on you, take a look you most likely turned your back on the world وقتی خیال می*کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده*ای ░ ▒ ▓ █ ▼ Always tell someone how you feel about them you will feel much better when they know همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آنها بیان کن، وقتی آنها از احساست نسبت به خود آگاه می*شوند احساس بهتری خواهی داشت ░ ▒ ▓ █ ▼ If you have great friends, take the time to let them know that they are great وقتی دوستان فوق*العاده*ای داشتی به آنها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق*العاده هستند

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !