متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


ahmad1377
ahmad1377
۱۳۹۶/۰۷/۰۲

ahmad1377 :
چطوری توووو

عالی تو چطوری

mona11
mona11
۱۳۹۶/۰۷/۰۲

چطوری توووو

kavehahmadi
kavehahmadi
۱۳۹۵/۰۶/۰۸

کجایی تو

kavehahmadi
kavehahmadi
۱۳۹۵/۰۶/۰۸

کجایی تو

kavehahmadi
kavehahmadi
۱۳۹۵/۰۶/۰۸

کجایی تو

kavehahmadi
kavehahmadi
۱۳۹۵/۰۶/۰۸

کجایی تو

kavehahmadi
kavehahmadi
۱۳۹۵/۰۶/۰۸

کجایی تو

siamak
siamak
۱۳۹۵/۰۵/۰۲

ایران تنها کشوری هست که:
پشت کامیوناش یا علی و یا ابوالفضل مینویسن!
داخل کامیون عکس هایده و حمیرا میزنن!
بار کامیون هم تریاکه!
وطنم پاره تنم

masih11
masih11
۱۳۹۵/۰۳/۲۰

زندگی ذره کاهیست ، که کوهش کردیم

زندگی نام نکویی ست که خارش کردیم

زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ،

زندگی نیست بجز دیدن یار ،

زندگی نیست بجز عشق ،

بجز حرف محبت به کسی ،

ورنه هر خار و خسی ،

زندگی کرده بسی ،

زندگی تجربه تلخ فراوان دارد ،

دو سه تا کوچه و پس کوچه و

اندازه ی یک عمر بیابان دارد .

ما چه کردیم و چه خواهیم کرد

در این فرصت کم ؟!

ahmad1377
ahmad1377
۱۳۹۵/۰۱/۱۷

عادات جالب افرادی که عاشق ورزش هستن!!

http://www.hamkhone.ir/member/99346/blog/view/246906/

امید وارم خوشتون بیاد