متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

 

 

همــه ی مـــا


فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک


اتفــــاق ســـاده ایـــم


کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ،


یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم   ... !

 

 

 

                                                                                                         

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


phln73
ارسال پاسخ
hossein0011
ارسال پاسخ


_
__
___
____
_____
______
_______

FARDIN
ارسال پاسخ
мя_κıпɢ
ارسال پاسخ