متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

 

دیگر سیگار نمیشکم

سیگار من را میشکد

به سمت خاطرات

به سمت گذشته

به سمت او

و من باز هم دست به دامان سیگار میشوم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

Zenon :
: |UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

x_Sara_x :
:hey


UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

MR_King :
پُک به پُک از زندگیــَم همراه با سیگــار دود میشَوَد،امّا تو را به یادم می آورد...همین کافیست....!


Zenon
ارسال پاسخ

: |

x_Sara_x
ارسال پاسخ
мя_κıпɢ
ارسال پاسخ

پُک به پُک از زندگیــَم همراه با سیگــار دود میشَوَد،امّا تو را به یادم می آورد...همین کافیست....!

UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

Mohi18 :
:|Mohi18
ارسال پاسخ