متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Amir_omidi
Amir_omidi
۱۳۹۳/۱۱/۰۳

راستی ...

یادت هست...

که در ان روزعزیز

که شکفتی ازدر

قلب من در تپش افتاد

سیب افتادوچرخید

و به پای تو رسید

وتو چون ماه

به من خندیدی

خنده ات ..

ماهی در تنگ بلور

خنده ات..

جام شراب

خنده ات..

تیر خلاص

راستی...

تو اگر میل نبودنت با من

پس چرا خندیدی...!!!؟؟؟

+5

sa23
sa23
۱۳۹۳/۱۱/۰۲

بر تل خاکی نشسته بودم که خدا آمد
و کنارم نشست
گفت مگر کودک شده ای که با خاک بازی میکنی
گفتم نه ولی از بازی آدمهایت خسته شدم
همان هایی که حس میکنند هنوز خاکم و روح تو در من دمیده نشده
من با این خاک بازی میکنم تا آدمهایت را بازی ندهم
خدا خندید
پرسیدم خدا چرا از آتش نیستم تا هرکه قصد بازی داشت را بسوزانم
خدا اما ساکت بود گویا از من دلخور شده بود…
گفت: تو را از خاک افریدم تا بسازی نه بسوزانی
تو از خاک از عنصری برتر ساختم از خاک ساختم
که با آب گل شوی و زندگی ببخشی
از خاک که اگر آتشت بزنن باز هم زندگی میکنی
با خاک ساختمت تا با باد برقصی،
تو را ازخاک ساختم تا اگر هزار بار آتش و آب باد تو را بازی داد
تو برخیزی سر بر آوری در قلبت دانه عشق بکاری
و رشد دهی و از میوه شیرینش لذت ببری تو از خاکی و به خاکی بودنت ببال…..
و من هیچ نداشتم برای گفتن به خدا…

saharjojobala
saharjojobala
۱۳۹۳/۰۸/۱۷

آرامتر سکوت کن
صداى بى تفاوتىهايت آزارم ميدهد

maryam1352
maryam1352
۱۳۹۳/۰۸/۱۱

کــاش مــا آدمـــ ـــهــا هـــم مثـــل گــربــه هــا بــا چــنـــد لــحــظــه بــو کــشــیــدن

مــ ــی فــهــمــیــدیــم کــــه هــر کسی ارزش وقـــت گذاشـــتـــن نــدارد...

5+

Amir_omidi
Amir_omidi
۱۳۹۳/۰۸/۰۹

آטּ قـבرפــرفــ بـراے نـگـفـتـטּ בارمـ ڪــہ صـבایـمـ را بـبـرمـ بـالـآ فـریـاב بـزنـمـ

آטּ قـבر گـوش نـیـسـتــ بـراے شـنـیـבטּ

ایـטּ روزهـآ مـے تـوانـم بـلـنـב ،بـلـنـב فـڪـر ڪـنـم

بـلـنـב ،بـلـنـב בاב بـزنـم

بـلـنـב ،بـلـنـב از غـم هـایـمـ بـگـویـمـ

ڪـہ بـا هـیـچـڪـس نـگـفـتــہ ام

ڪـہ هـیـچـڪـسـے تـابــ شـنـیـבنـش را نـבارב

از פـرفــ هـایـے ڪـہ تـنـבُ تـیـزُ ،تـلـخ انـב

ڪـاش פ ـواسـتـ بـاشـב בلــے ایـنـجـآ تـنـگـ اسـتــ...(!)

:-(

+5

8metri16
8metri16
۱۳۹۳/۰۸/۰۷

خدا را گفتم
بیا جهان را قسمت کنیم :
آسمان برای من ابرهایش برای تو
دریا برای من موج هایش برای تو
ماه برای من خورشید برای تو

خدا خندید و گفت :
تو بندگی کن و انسان باش همه دنیا برای تو …..
من هم برای تو

،،،،،،،،،،،،،،،،،،مهــــــــــربـــــــون بـــــــــــــاش،،،،،،،،،،،،،،

8metri16
8metri16
۱۳۹۳/۰۸/۰۶

خدایا

کمکمون کن مثل خونه هامون ، دلهامونم خونه تکونی بکنیم

خدایا

کمکمون کن،کینه ها،کدورتها،زشتی ها،بدی ها رو از دلمون بریزیم بیرون

و بجاش

عشق و محبت و دوستی و صمیمیت بکاریم

آمــیــــــــــــــن

،،،،،،،،،،،،،مهــــــــــربــــــــــون بــــــــاش،،،،،،،،،،،،،،،

amirali3139263
amirali3139263
۱۳۹۳/۰۷/۱۹

باید مرد باشی تا بفهمی؛

«احساس» یک زن؛

«فروشی» نیست، «هدیه» است ...!

amirali3139263
amirali3139263
۱۳۹۳/۰۷/۱۸

بــرگـرد

نـه اینکــهבلم برایــت تـــنـگ شـבه باشـב

نــــه (!)

خنـجــرت جـا مـانـבه است؛

نمــے گـذارב تکیــه بـבهــم ...

amirali3139263
amirali3139263
۱۳۹۳/۰۷/۱۸

بزرگترین گناهی را که یک انسان می‌تواند مرتکب شود
مرتکب شده‌ام .. خوشبخت نبوده‌ام …

خورخه لوئیس بورخس .