متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بگـــذار هَرکَسی هَر چِه دوست دارَد بِگـــوید

َمُهِم ایـــن اَست کِ تُو دُردانِــــــــــــه مَنی

وَ اَزتَمامِ خوبی ها و بَدی های این دُنیا

فَقَطُ و فَقَط تُورو میخواهَــــــم. . .

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Asma62
ارسال پاسخ

Likeeeeee