متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    خلق پول

  • تعداد نظرات : 0
  • ارسال شده در : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
  • نمايش ها : 73

«مسابقه برده سازی مردم»


« اعتراف به خلق روزانه ۶ هزار میلیارد تومان پول»
علت تورم چیست؟ خلق پولی که در قبالش، ارزشی خلق نشده است؛
علت خلق پول چیست؟ اعطای ثروت به افراد ( حقیقی/ حقوقی) که ارزشی خلق نکرده اند؛ یا ارزش کمتر از پول دریافت شده خلق کرده اند؛
علت اعطای ثروت به افراد فوق چیست؟ نزدیکی به قدرت سیاسی و تمایل به کسب ثروت بدون ایجاد ارزش؛

چه کسی ایجاد ارزش می کند؟ قشر متوسطی که در قبال فروش نیروی کار خود، پول دریافت می‌کند؛ البته کمتر از ارزشی که ایجاد کرده. همان بورژوازی صنعتی که گاهی در جایگاه خریدار نیروی کار است و گاهی در جایگاه فروشنده نیروی کار؛

کسی که تمایل به کسب ثروت از دسترنج دیگران دارد، نوع زندگی اش چگونه است؟ انگلی!
همان کسانی که از ۶ هزار میلیارد تومان خلق شده در هر روز، ۹۹.۲ درصد اون‌رو‌ بنامهای مختلف تصاحب می‌کنند؛
و‌ در نتیجه توان خرید بدست می آورند؛
و توان خرید دارایی های مردم را بدون اینکه تلاش کرده باشند، به دست می آورند؛
و این اشتهای تملک داراییها، تمام مرزهای قانونی و حقوقی و...را در می نوردد و جابجا می کند
تا در مسابقه چپاول، کم نیاورد؛
تا در مسابقه خرید خانه در کانادا و ترکیه و...کم نیاورد؛
تا در مسابقه واردات، کم نیاورد؛
تا در مسابقه زمین خواری، کم نیاورد؛
تا در مسابقه کوه خواری، کم نیاورد؛
تا در مسابقه جنگل خواری، کم نیاورد؛
تا در مسابقه دریاخواری، کم‌نیاورد؛
تا در مسابقه چپاول از جیب مردم در بحث آموزش و پرورش، کم نیاورد؛
تا در مسابقه چپاول از جیب مردم در بحث بهداشت و سلامت، کم نیاورد؛
تا در مسابقه گمراه کردن مردم و کشیدن پرده پندار و تجاهل مردم به منظور چپاول اموالشان در پشت پرده بصورت سیستماتیک، کم‌نیاورد؛
تا در مسابقه پست سازی، پست یابی، پست اشغال کنی، کم نیاورد؛
تا در مسابقه برده سازی مردم، کم نیاورد

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !