متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • چه دنیایی...:|

 • . . . تابلو نقاش را ثروتمند کرد ! شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد . . . کارگردان جایزه هارا درو کرد و هنوز سر همان چهارراه واکس می زند کودکی که بهترین سوژه بود !!!
 • عشق یعنی اینــ ..

 • عـشـق یـعـنـی ایــنکــه بــری ســربــازی یــک ســاعت کـــامــل تــو صــف تـلـفـن واســــــتی کـــه 3 دقــیــقــه بــا عـشـقــتـــــ صـحـبـتـــ کــنـی بـــعـــد کـــه شــــمارشــو گـــرفتــــی بـبـیـنــــی خــطــش اشـــغـــاله . . . . . . . . و تـــو هــم در کــمــال خــونـســـردی زنـــگ بـــزنــی بــه اونــ یــکی دوســـت دخـتـــــرت ...:))…
 • مینا و میلاد =))))))))

 • ترم اول دانشگاه بود که برای آشنایی بیشتر بچه ها، یه اردو ترتیب داده بودن رفتیم جنگل گفتیم چیکار کنیم که دخترا گفتن بیاین استپ هوایی بازی کنیم ماهم که از خدا خواسته از بچه ها یکیشون اسمش میلاد بود و یکی مینا (تشابه تلفظی) اومدیم که بازی کنیم یکی از بچه ها توپو میندازه بالا میگه مینا در همین حین دوست اسکل ما (میلاد) اشتباه میشنوه حالا هر 2تاشون سربالا به دنبال یک هدف واحد میدویدن که ناگهان صدای جیغ …
 • دختر خانومای عزیز توجه بنمویین :| :))

 • دخـتـر خــانـــومـــای عـــزیــز ... بــخــدا بــا "عـجـیـجـم" مـیـشـه کــنــــار اومـــد... با "عــجــقــم" مــیـشـه کـنـار اومــــد... بـــه ایــن بـــرکـت با "چـــیتال مـــیـــتـــونـــی " میـشـــه کـنـار اومــــد... ولـــی دیــگه با "دوســـد دالـــم یـــه خـــُـلــده ، قد یه ســوکــس مــُــلــده ، ســـلـــت کـــلاه گـذاشـــتــم ، ســوکــسـه هـنـوز نـمـُـلــده " نـمیـــشـــــه ، والا نـمـیــشــ…
 • یه خونه خالــــــی هم نداریم

 • یه خونه خالــــــی هم نداریم...... .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... با خودمون و خدای خودمون خلوت کنیم ... چیـــــــــــــــه ؟فک کردی ما از اوناشیم؟؟؟ برو از خدا بترس!!! تسبیحم کوو؟!!! کی ورداشته؟
 • بازی ریاضی باور نکردنی!!!!

 • یه عدد بین 10 تا 20 انتخاب کن. اون عدد رو با 32 جمع کن. حاصل رو ضرب در 2 کن.حاصل رو منهای 1 کن.حالا چشماتو 5 ثانیه ببند.همه جا تاریک شد . درسته؟؟؟ما اینیم دیگه
 • گاج به من چه :دی

 • گاج منتشركرد:اولی ها، دومی ها، سومی ها، كنكوری ها............خــــــاک بر سرتــون با این وضع درس خوندنتون
 • رفیق چشم و دل پاکه ما داریم ؟؟؟

 • ﺑﻪ رفیقم ﻣﻴﮕم ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﻛﻰ ﻛﻨﺎﺭﺕ ﺑﺸﻴﻨﻪ؟ ﻣﻴﮕﻪ: ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ! ﻣﻴﮕﻦ : ﭼﺮﺍ ؟ :Dﻣﻴﮕﻪ: ﺍﻭﻧﺎ ﻣﻴﭽﺴﺒﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ، ﺟﺎﻯ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻴﺸﻪ
 • خدایی دمش گرما:)))

 • بچه بودم بابام گفت بشین موهاتو آلمانی بزنم. گند زد تو سرم مجبور شد از ته بزنه بعدش گفت طوری نیست حالا آمریکایی شد!!!