متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • دفتر عشق

 • دفتر عشـــق که بسته شـد  دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم  خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون  به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــود  بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد برای ف…
 • اﮔﻪ ﻋﺎﺷـــﻖ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﯼ

 • اﮔﻪ ﻋﺎﺷـــﻖ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯿﺶ .... ﺍﯾﻦ ﻋﺸـــﻖ ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻮﺳﻪ ! ﺍﮔﻪ ﻋـــﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺮ ﺍﻧـــﺮﮊﯼ ﺑﻮﺩﻧﺶ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺲ ﺗﺤﺴﯿﻨـــﻪ .... ﺍﮔﻪ ﻋﺎﺷـــﻖ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑـــﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﮑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻪ ! ﺍﯾﻦ ﻋﺸـــﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺲ ﺗﺸﮑـــﺮﻩ ... ﻭﻟــــﯽ .... ﻭﻗﺘــــﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﻧﻔــــﺮﯼ ﻭ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ؟! ﻋﺎﺷﻘﺸـــــــﯽ ... ﺍﯾﻦ ﻋﺸــــﻖ ﻭﺍﻗﻌﯿـــــﻪ ... !!!…
 • یادت هست

 • یادت هست روزي پرسيدي اين جاده كجا ميرود؟ و من سکوت کردم دیدی...جاده جایی نرفت... آن که رفت تو بودی...
 • یک روزی

 • میترسم از این که...روزی...یک جایی...من و تو...خیلی دور از هم...شب و روز در آغوش یک غریبه...بی قرار هم باشیم...
 • به یاد هونی که یه روزگاراییی...... هی

 • حکایت آبانی...  حکایت کسی ِ که عاشق دریاست ، امّا قایق ندارهدلباخته سفرِ ، امّا همسفر ندارهزجر میکشه ، امّا ضجه نمیزنهزخم داره ، امّا ناله نمیکنهگریه داره ، امّا اشک نمیریزهپر از فریادِ ، امّا سکوت میکنه ، تا همه صداها رو بشنوهآبانی هر نگاهش حکایت داره ..…
 • hichvaght

 • هرچه پیش آمدهر اتفاقی افتادفراموش نکن که دوستت داشته ام که دوستت دارم و...هیچ کسهیچ کجاهیچ وقتهیچ وقتهیچ کسنمی تواند گرمایی که تو به لحظه هایم بخشیدی را تکرار کند ...
 • دلتنگم

 •                 دلتنگم ...نه دلتنگ تو ... دلتنگ اینکه یه روزی هوامو داشتی...دلتنگ اینکه هر لحظه به یادم بودی...دلتنگ هر دقیقه شنیدن صدات...دلتنگ تا صبح بیدار موندنت، فقط به خاطر اینکه دل من گرفته...دلتنگ اینکه اسممو سوالی صدا کنی...دیدی؟ من که دلتنگ تو نیستم...              …
 • ببخش

 • دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند...اما دو تکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند !پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم، فهم دیگران برایمان مشکل تر، و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد...آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ، به مراتب سر سخت تر، و در رسیدن به هدف خود؛ لجوج تر و مصمم تر است.سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد.اما آب... راه خود را به سمت دریا می یابد.در ز…
 • عجیبـــــ

 • نیــازی بـه خوابــ نیستـ ، مـ ـن در بیــداری هم کــابوس میـبینــم!  از ایــن وَر !از آن وَر!  از همه جــا ..آدم هـایی آشنــا ..دوستـانِ قــدیمی ..حملــه میکننــد ..با ... حـرف هــایشــان ...طعنــه هــایشان ...خنــده هــایشان ...   همــان ها ...همــان آشنــا ها ...همـان هایی که تـ ـو روزی کنــارشــان بودی ...مقـابلـت ایستــاده اند ...انگــار حـقــت است ..- شایـد هم بـاشـد -  …
 • خیلی دوست دارم

 • ♫♫♫ حس چشمای نازت، داره دیوونم میکنه به اینکه بگم دوست دارم، مجبورم میکنه توی همون اولین نگاه حس کردم تورو کم دارم واسه این بود همون لحظه گفتم که دوست دارم   خیلی دوست دارم خیلی وابستت شدم با اینکه تازه اومدی بد جوری عاشقت شدم ♫♫♫ یه فرشته ای مثل تو ، کم پیدا میشه تو دنیا داره عشق و حس میکنه، واسه یه بار این دل تنها…