متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • ...

 • این که کسی عاشقت باشد به تو احساس قدرت می دهد و این که تو عاشق کسی باشی به تو احساس شجاعت می دهد
 • ...

 • اینقدر دوست دارم که قسمت سرد بالشت مال تو  "
 • دلنوشته

 • همین حالا جگرگوشه هایتان را بیدار کنید دختران ایرانمان را  و در آغوششان بگیرید و به آنها بگویید مایملک  هیچ اهریمن داس به دستی نیستند به آنها بگویید به دنیا آمده ان تا زندگی کنندبا همه درست ها ونادرست هایشان  با همه تصمیم های صحیح و غلطشان  بگوییدحتی اگر نیمه سوخته از جهنمی شیطانی هم بیرون آمدی  باز به آغوش امن من برگرد دخترم ...…
 • دلی

 • قلب کسی را نشکنید اونا فقط یدونه ازش دارن
 • .

 • اجازه نده اونهایى که نرفتن پى رؤیاهاشون، تو رو هم از دنبال کردن رؤیاهات منصرف کنند
 • .

 • هرگز برای عاشق شدن.منتظرِ باران و بابونه نباش!گاهی در انتهای خار‌های یک کاکتوس.به غنچه‌ای می‌رسی که زندگی‌ات را روشن می‌کند.
 • .

 • اطراف خودتان را تنها با افرادی پر کنید که قصد دارند شما را بالاتر ببرند “اپرا وینفری”
 • .

 • صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی ارزش نداشته باش.
 • .

 • موفقیت ، جایگاهی که در حال حاضر داری نیستبلکه سمتی است که نگاه می‌کنی . . .
 • .

 •   به دنبال فرصت باش ، نه امنیت !جای قایق ساکن در بندرگاه امن است اما بتدریج کف آن خواهد پوسید . . .