متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۴۰۲/۰۱/۱۹

در بزرگواری ها پیشی گیرید و برای بهره برداری از فرصت ها شتاب کنید.

Mohseeen11
Mohseeen11
۱۳۹۸/۰۶/۱۶

سلام بر عزیز دلم
پیمان جون در چه حال است؟

peyman0082
peyman0082
۱۳۹۸/۰۶/۰۷

♤عدد خوبیه گاهی وقتا تقویم♧

arsham00
arsham00
۱۳۹۸/۰۵/۱۶


RAD_
RAD_
۱۳۹۸/۰۵/۱۱

تو دیگه

marya1370
marya1370
۱۳۹۸/۰۵/۱۰

نه بابا این دیوونه اس

RAD_
RAD_
۱۳۹۸/۰۵/۱۰

نه بابا این دیوونه س

RAD_
RAD_
۱۳۹۸/۰۵/۰۸

کم پیدایی

peyman0082
peyman0082
۱۳۹۸/۰۵/۰۷

... گو سبب انتظار
.
.
.
اهنگ یاد تو ♧ معین

CR7777777
CR7777777
۱۳۹۸/۰۵/۰۳

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد...
هیچ چیز انقدر عجیب نیست که راست نباشد.
هیچ چیز انقدر عجیب نیست که پیش نیاید.
هیچ چیز انقدر عجیب نیست که دیر نپاید.
( ف ا ش )