متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • عشق واقعی

 • منتظرکسی باش که اگه حتی درساده ترین لباس هم بودی حاضرباشه توروبه همه نشون بده وبگه این دنیای منه ..!!
 • عاشق

 • به کسی که تنهات گذاشت بگواین تو بودی که باختی نه من !!! من کسی رواز دست دادم که دوستم نداشت...! اماتوکسی رواز دست دادی که عاشقت بود.. 
 • عاطفی

 • (روزی باخودفکرمیکردم اگه روزی اورانبینم شهررابه آتش می کشم اماامروزحاضرنیستم  کبریتی روشن کنم که ببینم اوکجاست!!)
 • تله موش

 • موشی درخانه صاحب مزرعه تله موش دید! به مرغ وگوسفندوگاوخبرداد. همه گفتند: تله موش مشکل توست به ماربطی ندارد! ماری درتله افتاد و زن مزرعه دار راگزید! ازمرغ برایش سوپ درست کردند! گوسفندرابرای عیادت کننده گان سربریدند! گاورابرای مراسم ترحیم کشتند! ودراین مدت موش ازسوراخ دیوارنگاه میکردوبه مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکرمیکرد!!!…
 • شوخی با حافظ

 • نیمه شب پریشب گشتم دچار کابوس/دیدم به خواب حافظ توی صف اتوبوسگفتم سلام حافظ گفتا علیک جانم/گفتم کجا روی تو؟گفت والله خود ندانمگفتم بگیر فالی گفتا نمانده حالی/گفتم زدولت عشق ؟گفتا که کودتا شدگفتم رقیب پس چی؟گفتا که کله پا شد/گفتم کجاست لیلی؟مشغول دلربایی?/گفتا شده ستاره در فیلم سینمایی/گفتم بگو زخالش؟آن خال آتش افروزگفتا عمل نموده دیروز یا پریروز/گفتم بگو زمویش گفتا که مش نمودهگفتم بگو زیارش گفتا و…
 • rs manoto76

 • دیشب به یکی از دوستام اس ام اس دادم:سلام بیداری؟جواب داده :آره بیدارم. تو چی؟خدایا اگه خواستی دیوونه ها رو شفا بدی اینو بزار تو نوبت :|
 • rsmanoto

 • دختره اومده سرِ کلاس نشسته ؛یه مشت خودکارِ اکلیلی درآورده با یه دفترِ عصرِ یخبندانداره جزوه مقاومت مصالح ۳ مینویسه
 • ...

 • بعضیا دوستیشون مثه قرص خوردن میمونه :هر ۸ساعت یه نفر !
 • عشقولانه

 • باران بند آمدولی نبودن تو همچنان می باردباران بند آمدولی دوست داشتن تو بند نمی آید . . .•
 • عشقولانه

 • و من هنوز تو را مثل “تمام شد”مشق شبم دوست دارم …•