متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانI am thankful for the alarm that goes off in the early morning house,

because it means that I am alive


خدا را شکر که هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم، این یعنی من هنوز زنده امI am thankful for being sick once in a while,

because it reminds me that I am healthy most of the time


خدا را شکر که گاهی اوقات بیمار میشوم، این یعنی بیاد آورم که اغلب اوقات سالم هستمI am thankful for the husband who snoser all night,

because that means he is healthy and alive at home asleep with me


خدا را شکر که تمام شب صدای خرخر شوهرم را می شنوم

این یعنی او زنده و سالم در کنار من خوابیده استI am thankful for my teenage daughter who is complaining about doing dishes,

because that means she is at home not on the street


خدا را شکر که دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرفها شاکی است

این یعنی او در خانه است و در خیابانها پرسه نمی زندI am thankful for the taxes that I pay, because it means that I am employed


خدا را شکر که مالیات می پردازم، این یعنی شغل و درآمدی دارم و بیکار نیستمI am thankful for the clothes that a fit a little too snag,

because it means I have enough to eat


خدا را شکر که لباسهایم کمی برایم تنگ شده اند، این یعنی غذای کافی برای خوردن دارمI am thankful for weariness and aching muscles at the end of the day,

because it means I have been capable of working hard


خدا را شکر که در پایان روز از خستگی از پا می افتم، این یعنی توان سخت کار کردن را دارمI am thankful for a floor that needs mopping and windows that need cleaning,

because it means I have a home


خدا را شکر که باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز کنم، این یعنی من خانه ای دارمI am thankful for the parking spot I find at the farend of the parking lot,

because it means I am capable of walking

and that I have been b**همخونه**ed with transportation


خدا را شکر که در جائی دور جای پارک پیدا کردم

این یعنی هم توان راه رفتن دارم

و هم اتومبیلی برای سوار شدنI am thankful for the noise I have to bear from neighbors,

because it means that I can hear


خدا را شکر که سرو صدای همسایه ها را می شنوم، این یعنی من توانائی شنیدن دارمI am thankful for the pile of laundry and ironing,

because it means I have clothes to wear


خدا را شکر که این همه شستنی و اتو کردنی دارم، این یعنی من لباس برای پوشیدن دارمI am thankful for the becoming broke on shopping for new year,

because it means I have beloved ones to buy gifts for them


خدا را شکر که خرید هدایای سال نو جیبم را خالی می کند

این یعنی عزیزانی دارم که می توانم برایشان هدیه بخرمThanks God... Thanks God... Thanks God


خدا را شکر... خدا را شکر... خدا را شکر

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


amir92
ارسال پاسخ

مرسی

๓คh๓໐໐໓
ارسال پاسخ

مرســــــــــــــــی

زیــــــــــــــــــــــــــــبا

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــود

MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

wonderfulllllllllll, tnx

peyman6969
ارسال پاسخ