متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


میخـــواهم عــوض شــوم!

چـــرا باید دلتنگ آغـــوشت باشـــم؟!

میخـــواهم تو دلتنـــگ آغـــوشم باشــی!

میخـــواهم آن سیب قرمـــــــز بالای درخـــت باشم،

در دورتـــرین نقـــطه...!

دقت کن!!!

رسیدن به من آســـان نیســت...!

اگـــر همتش را نـــداری،آســیبی به درخـــت نزن.

به همـان سیب های کـــرم خورده ی روی زمین قــــانع باش!!!!


عکس درخت سیب پر از میوه red apple tree picture

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


mohamad_j_p
ارسال پاسخ

انسان چیزهایی رو که سخت بدست بیاره اسون از دست نمیده...
مرسی جالب بود
دوسش دارم.

nima13
ارسال پاسخ

20جيز