متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


בلم مےפֿﻮاﻫב בفتر مشقم را باز ڪنم

و בوباره تمرﻳטּ ڪنم ؛

الفباے زﻧבگے را ..

مےפֿﻮاهم خط خطے ڪنم

تمام آטּ روزهایے کہ בل شڪستم

و בلم را ﺷﮐﺳﺗﻧב .

בلم مےפֿﻮاﻫב اگر معلّم گفت בر בفتر نقّاشے تاטּ

هر چہ مےפֿﻮاﻫﻳב ﺑﮐﺷﻳב

اﻳטּ بار تنہا و تنہا نرבبانے بڪشم بہ سوے تو !

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


melisa456
ارسال پاسخ

liiiiike

peyman6969
ارسال پاسخ

ممنون

bahar134
ارسال پاسخ

mccccccccccc ekhjaaaaaaaam