متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


make up animation - lipstickدنیاے دخترا پر از لاکاے رنگارنگmake up animation - lipstick

 

رژ لباے رنگارنگ

 

پر از قراراے دخترونه

 

تلفناے 2ساعته...!!

 

گریه کردناے یواشکــے زیر پتو هاے صورتــے.

 


دفترچه خاطرات

 

قول دادن به هم و اینکه فردا یه روز جدیده

 


به همدیگه زنگ زدن و چند دقیقه بعد از شوخیاے هم خندیدن

 


رازایی که فقط خودمون ازش خبر داریم 

 

دنیاے ما دخترا پر از احساسات پاک و رویاهاے دخترونه است

 

چرا فکر مـے کنــے چون دخترے باید همیشه غمگین باشـے؟شکست خورده باشـے؟

 

یاد بگیر تو دخترے! یاد بگیر تو کلاس بزارے !تو ناز کنــے!

 

اون خیلـے بیجا میکنه تو رو ناراحت کنه!

 

خیلــے بیخود میکنه اشکتو در بیاره!

 

اصلا چرا به یه موجود مذکر اجازه میدے شادی زندگیتو از ت بگیره؟

 

این اسمش عشق نیست بخدا!

 

خودتو گول نزن!کسـے که عاشق توئه هرگز نمیتونه غمتو ببینه.


 
http://axgig.com/images/53128743173976599898.jpghttp://axgig.com/images/06781546851887750925.jpg

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


maryam1352
ارسال پاسخ

لایک

amir92
ارسال پاسخ
Amirtaha
ارسال پاسخ

Like

2rosht benevis kur shodim