متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • دعای ربانی

  • ای پدر آسمانی بتو محتاجم، اعتراف میکنم که مطابق میل خود و برخلاف خواست تو زندگی کرده ام بنابراین برعلیه تو گناه ورزیده ام، تو را شکر میکنم که بوسیله مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب گناهانم را آمرزیده ای حال بار دیگر از عیسی مسیح دعوت میکنم که بر تخت زندگی من بنشیند و آنرا در اختیار خود بگیرد مرا از روح القدس پر سازد، چنانکه امر فرموده ای که از روح پر شویم و در کلامت وعده داده ای که اگر با ایمان بطلبم، خ…
  • ساده ...................

  • چه ساده بودم که گمان میکردم به دورم می گردند کسانی که دورم میزدند …
  • من پذیرفتم

  • من پذیرفتم شکست خویش را.....پند های عقل دور اندیش را.....من پذیرفتم که عشق افسانه است....این دل درد آشنا دیوانه است .....میروم شاید فراموشت کنم .....در فراموشی هم آغوشت کنم.....میروم از رفتن من شاد باش....از عذاب دیدنم آزاد باش...آرزو دارم بفهمی درد را....تلخی بر خورد های سرد را.....…
  • مگه قرار نبود که من چشماتو از یاد ببرم

  • مگه قرار نبود که من چشماتو از یاد ببرم   بهم بگو چرا هنوز از همیشه عاشق ترم؟مگه قرار نبود برام، مثل غریبه ها بشی  مگه نخواستم که بری از دل من جدا بشی؟مگه قرار نبود دیگه، فکرم  درگیر نکنی؟دیگه به چشمهای سیات ، چشمامو زنجیر نکنی؟مگه قرار نبود که این فاصله طولانی بشه؟دریای عشق من وتو یک شبه طوفانی بشه؟پس چرا اشتیاق من از هر زمانی بیشتر؟چرا خدا نگاهتو از خاطرم نمی بره؟…