متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Rihcard
Rihcard
۱۳۹۴/۱۰/۰۹

مینویسم...
برای قلبی که شکست...
ودستی که دیگرتوان نوشتن ندارد...
مینویسم..
ازسرابی که همه هستی ام را به یغما برد...
و از طوفانی که خانه آرزوهایم راویران ساخت...
مینویسم...
ازبغض..
ازسکوت..
ازهرآنچه باید بشکند..
مینویسم...
از دردهای التیام نیافته...
ازبغض های بی صداشکسته...
مینویسم...
ازتنهایی...
ازبی کسی
دلم گرفته ای خدااااااااااا

girlhellish
girlhellish
۱۳۹۲/۱۱/۱۲

لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟
گفت: از بی ادبان
گفتند: قبل از اینکه ادب بیاموزی از کجا تشخیص دادی اونا بی ادبن؟
گفت: خب دیگه خفه شین !

girlhellish
girlhellish
۱۳۹۲/۱۱/۱۲

زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد

اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی،

رفیق اونیه که بدون اون داغونی !+5+

0Arta
0Arta
۱۳۹۲/۱۱/۱۲

گه یه روز کسی بهت گفت دوست دارم سعی نکن بهش بگی دوستش داری اگه گفت عاشقتم سعی نکن
عاشقش بشی اگه گفت همه ی زندگیش تویی سعی نکن همه ی زندگیش باشی ِ چون یه روز میاد و بهت میگه ازت مُتنفرم اونوقت تو نمی تونی سعی کنی ازش متنفر بشی..