متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


آدم ها مـــــــــــی آینـــــــد…

خودشـــــــان را نشـــــــــان می دهنـــــــد…

وقتی که برایـــــــت مهم نیست…

اصــــــــرار می کننـــــــد!

اصــــــــرار برای اثبـــــــــات وجــــــــــودشـــــــان،

برای اثبــــــــات بــــــودنشـــــــان…

و مـــــــاندنشـــــــان!

اصـــــرار می کنند که تــــــــــو نیز باشــــــی همــــــراهشان…

همــــــــــان آدم هــــــــــــا،

وقتی که پــــــذیرفتی بودنشــــــــــــان را ،

مـــــــــاندنشان را…دوست داشتنشان را…

وقتی که بــــــــــــاورشان کــــــردی…

مـــــــــی روند!

بـه بهـــــــــانـــــهـ هــــــای پــــــــــوچ!

به بی بهـــــــــــانگی!

به سادگی!

مــــــــــــــــی رونـــــــــــد…

مــــــــیروندو تـــــــو می مانی با بــــــــــــاوری که.…….

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !