متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • مناظره با خر

 • ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ   ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ   ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ   ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ   ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ   ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ   ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﮤ ﮐﺲ ﻧﺎﻥ نَرُﺑﻮﺩﯾﻢ &n…
 • رئیس جمهورگفت هر گونه مذاکره ، صحبت یا توافق با آمریکا، یعنی تسلیم ؟…

 • هر گونه مذاکره ، صحبت یا توافق با آمریکا، یعنی تسلیم    و تسلیم یعنی از دست دادن تمام دست آوردهای 40 ساله انقلاب!   24 ساعته دارم فکر می‌کنم     منظورش دقیقاً کدام دست آوردهاست؟؟   مغزم هنگ کرده   شما می‌دونید کدام دست‌آوردها رو میگه؟؟   با فرهنگ‌تر شدیم   همه دنیا عاشقمونه   به شدت مرفه شدیم   محیط زیست در بهترین …
 • مردی را به جرم قتل نزد کورش بزرگ آوردند

 • مردی را به جرم قتل نزد کورش بزرگ آوردند   پسران مقتول خواهان اجرای حکم شدند   ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ کاری ﻣﻬﻢ برای ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ.   ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟   ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ نگاه ﮐﺮﺩ ﻭ گفت : ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ.   ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟   ﺁﺭﺍﺩگفت :ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ.   ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﻮ …
 • آمارجمعیت بهشت وجهنم !!!!!!!!!!

 • 7 میلیارد جمعیت جهان هست که به جزء ایران همشون..   بی‌حجابن    دیسکو میرن   کنسرت میرن   میرقصن   اینا که تکلیفشون معلومه، مستقیم میرن جهنم..   میمونه 70 میلیون ایرانی که 95 درصدشون جهنمی هستند!   چون...   یا ماهواره دارن به نامحرم نگاه کردن    یا آهنگ مستحجن گوش دادن   یا پاسور بازی کردن   یا مشروب خوردن   یا و…
 • مقاله‌ای از خانم دکتر شاهین/تهران توصیه میکنم دوستان حتما بخونن ونشربدن…

 •  مقاله‌ای از خانم دکتر شاهین/تهران   انقلاب نتیجه‌ی نا آگاهى بود   جنگ نتیجه‌ی انقلاب بود   عقب‌ماندگی نیجه‌ی جنگ بود   تحريم نتیجه‌ی عقب ماندگی شد   و اختلاس و دزدى نتیجه‌ی تحريم!   فقر و فلاکت اقتصادی و فرهنگی نتیجه‌ی اختلاسها   ايمان و خرافات نتیجه‌ی فقر   و ناآگاهى نتيجه خرافات   اين چرخه ٤٠…
 • حکایت خرومملکت ما!!!!!!!!!!!!

 • خری به درختی بسته بود...   شیطان خر را باز کرد،   خر وارد مزرعه همسایه شد، و تَر و خشک را با هم خورد...!!   زن همسایه وقتی خر را درحال خوردن سبزیجات دید؛ تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود، و کشتش.   صاحب خر وقتی صحنه را دید؛ عصبانی شد و زن صاحب مزرعه را کشت!   صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد،   صاحب خر را از پای درآورد.!   به شیطان گفتند چک…
 • حکایت

 • حکایت..   شاه عباس از وزیر خود پرسید:   "امسال اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟"   وزیر گفت:"الحمدالله به گونه ای است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند!"    شاه عباس گفت:   "نادان! اگر اوضاع مالی مردم خوب بود می‌بایست کفاشان به مکه میرفتند نه پینه دوزان، چون مردم نمیتوانند کفش بخرند ناچار به     تعمیرش میپردازند، بررسی کن و علت آن را پید…
 • اوضاع مسولین مملکت

 • گوشی شده قیمت ماشین..   ماشین شده قیمت خونه..   خونه شده قیمت کارخونه..   تنها چیزی که ثابت مونده یارانه هاست.. سرود ملی مسئولان   مسئولان ﺧﻨﺪﺍﻧﯿﻢ   ﻣﺎ در ایران میمانیم   ﻣﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ     ﺍﺭﺙ ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ   ﺩﺭ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ   ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ژن های برتر هستیم در دزدی رازدار هستیم &nbs…
 • بدان!!!!!!!!!!!!

 • بدان که،نماز زیاد خواندن،   کار پیر زنان است   و روزه فزون داشتن،   صرفه نان است   و حج نمودن،   تماشای جهان است   اما نان دادن،کار مردان است...
 • زیبا زندگی کن ((تولدت مبارک Wisgon))

 • به خدا گفتم: بیاجهان روقسمت کنیم،   آسمون واسه من ابراش واسه تو   دریامال من موجش واسه تو   ماه مال من خورشید مال تو   خداخندید و گفت:بندگی کن   همه دنیامال تو، من هم مال تو   ((تقدیم به دوست خوبم Wisgonتولدت مبارک:):):):):)))…