متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • مهاجرت به Turkey ، شاید واسه همیشه ...

  • من امشب از ایران میرم دوستای خوبم ... خلاصه ... بدی ، خوبی دیدید ... حلالم کنید . نکردینم ، نکردین ههه ... البته برمیگردما ، ولی دیگ میرم "تهران" . دوستون دارم ، "Rey1" .
  • امتحان وزیران ... "داستان کوتاه" .

  • یکی از روزها، پادشاه سه وزیرش را فراخواند و از آنها درخواست کرد کار عجیبی انجام دهند :از هر وزیر خواست تا کیسه ای برداشته و به باغ قصر برود و اینکه این کیسه ها را  برای پادشاه با میوه ها و محصولات تازه پر کنند.همچنین از آنها خواست که در این کار از هیچ کس کمکی نگیرند و آن را به شخص دیگری واگذار نکنند…وزراء از دستور شاه تعجب کرده و هر کدام کیسه ای برداشته و به سوی باغ به راه افتادند !...…