متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • زندگی را سخت نگیر

  • زندگی را  سخت نگیر رونق عمر چند صباحی گذراست . قصه ی بودن ما  برگی از دفتر افسانه ای راز بقاست  دل اگر می شکند  دل اگر میمیرد و اگر باغ به خود رنگ خزان میگیرد  همه هشدار به توست  جان من  سخت نگیر  زندگی کوچ همین چلچله هاست به همین زیبایی  به همین کوتاهی ...…
  • واکنش دخترا

  • واکنش دخترا وقتی میفهمن قراره واسشون خواستگار بیاد........................................
  • میخاستم بگم...

  • ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻓﻠﮑﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻪ دختره..   ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ خانم..   ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﺩ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ، ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،    ﮐﻮﻓﺖ    ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺁﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ    ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ پسرا ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ     ﻣﻨﻢ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻭﻗﺘﯽ    ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﻩ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻮ ﺯﻣﯿﻦ  ﺧﺪﺍ    ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﺑﻨﺪ    ﮐﻔﺸﺖ ﺑﺎﺯﻩ …
  • کی منگوله؟

  •   This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1123x525px. جفتشون دارن ب تو نگاه میکنن
  • مرگ امواج!!!

  • ازدرياپرسيدم:اين امواج ديوانه توازكرانه هاچه ميخواهند؟ چرااينگونه پريشان ودربه در سربه كرانه هاي ازهمه جابي خبرمي زنند؟ دريادرمقابل سؤالم گريست!!! انوقت درياگفت:طعمه مرگ تنهاادمهانيستند... امواج هم مثل ادمهاميميرند!!! اين امواج زنده هستند كه لاشه امواج مرده راشيون كنان به گورستان سواحل خاموش ميسپارند!!!…