متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


mozhgan2013
mozhgan2013
۱۳۹۲/۰۷/۱۱

ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺳﻮﻧﺪﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻮ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺎﭼﻢ ﮐﺮﺩ! ﻣﯿﺪﻭﻧﺴتم ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻪ ﻭﺭﻗﻤﻮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ! ﻭﺍﻻ!!

mohsen2012
mohsen2012
۱۳۹۲/۰۲/۲۴

براستی کدام برترند ؟

یا چشمی که فقط ببینه و دلسوزی کنه ؟
دستی که گره ای رو باز کنه

LiliYom
LiliYom
۱۳۹۲/۰۲/۱۸

همه ی ما یه دوست لاغر استخونی داریم که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پنج برابر ما غذا میخوره چاق نمیشه !!
تو روحش کصافط !!

+5

LiliYom
LiliYom
۱۳۹۲/۰۲/۱۸

همه ی ما یه دوست لاغر استخونی داریم که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پنج برابر ما غذا میخوره چاق نمیشه !!
تو روحش کصافط !!

+5

LiliYom
LiliYom
۱۳۹۲/۰۲/۱۸

همه ی ما یه دوست لاغر استخونی داریم که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پنج برابر ما غذا میخوره چاق نمیشه !!
تو روحش کصافط !!

+5

LiliYom
LiliYom
۱۳۹۲/۰۲/۱۸

همه ی ما یه دوست لاغر استخونی داریم که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پنج برابر ما غذا میخوره چاق نمیشه !!
تو روحش کصافط !!

+5

mohsen2012
mohsen2012
۱۳۹۲/۰۲/۱۶

هــــوا را هــــــر چــــقــدر نفـــــس بــکــشــــے

بـــاز هــــــم بـــراـے کــشیـــدنش بـــال بـــال میزنـے

مــثـــل تـــــ♥ــــــــو

کــــﮧ هـــر چــــقدر کـــﮧ بــاشـــے

بــاز بــاید بـــاشـے

مـیـفهــمـے چــــﮧ میگویــــم

بــــ♥ـــودنـــت مهـّــــــــــم ­ اســـت...........

TaNaZz
TaNaZz
۱۳۹۲/۰۲/۱۵

کلاغ .........پَــــــــــــــــــ� �ـــــر
گنجشک ... پَــــــــــــــــــــــر
پرستو ... پَـــــــــــــــــــــــ ـــــــر
لبخند میزنم و به خودم میگم: دختر، باید یاد بگیری
بعضی آدمها ... پَـــــــــــــــــــــــ ـــــــر
یادو خاطراتشونم.......پَـــــــــ� �ـــــــــــــــــر

TaNaZz
TaNaZz
۱۳۹۲/۰۲/۱۵

مـــ ـی گـــویـטּכ :
" بــے احــωــآس!"
כּــمــ ـی כآטּـכּـכ هــمـ ـﮧל احــωــآسـ ـمـــ ــ ـ رآ بــﮧ پــ ـآے او ریــ ـختـــﮧ امـــــ ــــ ــ ـ ...

saeidmax
saeidmax
۱۳۹۲/۰۲/۱۳

" بیزینس " چیست؟ . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اظهار نظر یک اصفهانی وقتی دوچرخه ای زین نداشته باشد !