متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • عنـــــوان ندارد....

 •      مـَלּ همـ ــآنـ َـم     خـوب تمـ ــآشـا ڪـُטּ בُختــَرے ڪـہ براے בاشتــنــتـــ ... تمــامـــ شبـــ را بیـבار مـے مانـב و با تـ ـویــے ڪـہ نیــستے حرف مے زنـב בختــرے ڪـہ ... زانــو میــزنـב لبــہ تختــش و چشمــــانش را مــے بنـבَב و تنــــهـا آرزویـــَش را براے هـــزارمیـــن بـــــار بـہ خـُـــבا یـــاב آور مـــے شود!!! خـُــבا هم مثــل همیـــشهـ لبــــخنـ…
 • شایـد منمـــ ... !!!؟؟

 • همــــه ادعــــــآ دارن طعمـــ خیانتـــ را چشــــیده انـد ..همــــﮧ ادعــآ دارنـ ڪـــه بـدـے را بــه چشــمـــ دیده انـد ..همــــﮧ ادعا دارنـ ڪـــــه تنــهایــے را ڪـــشیده انـد ..پـس ڪـیـستـ ڪـــه ایـن دنیـــآ را بــﮧ گنــــد ڪـشیده استـ؟!شایـد منمـــ ... !!!؟؟…
 • ادم

 • • פֿـُבآیـآ (!)• ڪیفیَـت رو فَـבآے ڪَمیَـت نَڪُــטּ• ڪَمتـَـر פֿَـلقـ ڪُــטּ• وَلے • آבَمـ פֿَـلقـ ڪُــטּ . . . !
 • خدایا

 • خُــدایـــا!مَـن دَستـت را خـوانـده ام...دَسـتت بَــرای مـَن رو شُـده است!تـو سمفـونـی ِ زیبـــای ِ شَکسـتن ِ ایــن دل ِ لَعنتــی را دوست داری!بـــاشـد اگـــر تـــو مـی خــواهــی ،بــــاشدمـی شِکنــَـــمبــــاز هَــم می شنوی .... …
 • بچه بودم

 • بچه بودم ، هروقت بابام پشت فرمون می نشستواسم سوال بود که چرا به ملت فحش میدهازوقتی گواهی نامه گرفتم، واسم سوال شدهکه چرا اینقدر کم فحش میداد
 • من از فراسوی زمان نمیگویم

 • من از فراسوی زمان نمیگویممن از دردهای سر به مهر ادمیان نمیگویممن از ادمیان خسته خوابیده به خاک نمیگویممن از تو میگویم که سالهاست ساکت نشسته ایاز تو ای دوست که هرلحظه فاصله ات را بامن بیشتر میکنیباتو از تو که بامن دوری بسیار دوری بسیار دور!…
 • می شود در همین لحظه

 • می شود در همین لحظه از راه برسی و جوری مرا در آغوش بگیریکه حتی عقربه ها هم جرات نکنند از این لحظه عبور کنند ؟و من به اندازه ی تمام روزهای کم بودنت تو را ببویم و در این زمان متوقف...سالها در آغوشت زندگی کنم بی ترس فرداها ؟!
 • هی تو

 • هی تو ! کمی نزدیکتر بیا اما چیزی نگو... بگذار فقط ، بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کند !!