متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • گاهی...

 • ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ، ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒـــﺮ ﮐﺮﺩ ... ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ، ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ ! ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯽ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ... ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨــــﺪ ! ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ، ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍ…
 • خــوب که گــوش کنی....

 • گــــــــــاهی بعضــی حرفهــــــــا ریتـــم ندارند; آهنــگ ندارند ... اما... خــوب که گــوش کنی درد داره...
 • و این را بفهم آدمیزاد

 • آدمیزاد غرورش را خیلی دوست دارد، اگر داشته باشد، آن را از او نگیرید... ... حتی به امانت نبرید... ضربه ای هم نزنیدش، چه رسد به شکستن یا له کردن! آدمی غرورش را خیلی زیاد، شاید بیشتر از تمام داشته هایش، دوست می دارد؛ حالا ببین اگر خودش، غرورش را به خاطر تو، نادیده بگیرد، چه قدر دوستت دارد! و این را بفهم آدمیزاد!…
 • زندگی مواجهه ی ابدی آدم هاست با انتخاب هایشان

 • آدم ها باید توی زندگیشان پای خیلی چیزها بایستند. پای حرف هایی که می زنند، قول هایی که می دهند، اشتباهاتی که می کنند، احساساتی که بروز می دهند، نگاه هایی که از عمق جان می کنند، نوازش هایی که با سرانگشتانشان می کنند، دوستت دارم هایی که می گویند، زندگی هایی که می بخشند، عشق هایی که نثار می کنند. آدم ها باید توی زندگیشان پای انتخاب هایشان بایستند. زندگی مواجهه ی ابدی آدم هاست با انتخاب هایشان....…
 • یکطرفه بودن

 • یکطرفه بودن همه چیز را نابود میکند ! از خیابانش گرفته .... تا رابطه اش ... !!!
 • نمیشه عاشق کرد............

 • کــــــســــــی رو کــــــه خوابــــــیــــــده میشــــــه بیــــــدار کـــــرد ولــــــی کــــــســــــی رو کــه خودشــــــو بــه خــــــواب زده نــــــه کسی که واقعا احساسی نداشته باشه رو میشه عاشقــــش کرد ولی کسی که نخـــواد دوستت داشته باشه رو نمیشه عاشق کرد.....!…
 • فـــــــــــرهنـــــــــگ لـــــــــغـتهــا

 • فـــــــــــرهنـــــــــگ لـــــــــغـتهــانـیــــــــــــاز بــــــــه ویــــــــــــرایـــــــش دارنــــــــــدبـــــــــرای مــــــــــعنی دلـتـــــــــــنـگیاحتــــــــیـاج بــه ایــنـــــــــهــمـه کـلــــــــــمه نـــــــــــیـســت,دلتنـــــــــــگی یــــــــــــعنـــیتــــــــــــــو . . .  …
 • من زیاد فکر نمی کنم

 • من زیاد فکر نمی کنمگهگاهی فکر می کنماما هر موقع فکر می کنم ، به تو فکر می کنم
 • باران کـه میبـارد……

 • باران کـه میبـارد…… دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود… . راه می افـتم … بـدون ِ چـتـر … من بـغض می کنـم … .آسمـان گـریـه ..