متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • سال نو

 • امیدوارم سبز شدن هر برگ بهاری آمینی باشه برای آرزوهای قشنگتون ...سال نو یواش یواش مبارک آمینی باشه برای آرزوهای قشنگتون ...سال نو یواش یواش مبارک  
 • مشکل

 • برنده میگوید مشکل است اما ممکن بازنده میگوید ممکن است اما مشکل . . .
 • دوست داشتن

 •   فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست دوست داشتن امری لحظه ایست ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است
 • سلام

 •   سلامي مي كنم از پشت شيشه     الهي سر بلند باشي هميشه   الهي شهر عشق آتيش بگيره   به غير از سه نفر همش بميره يكي يارم يكي دلدار يارم يكي گريه كنه به حال زارم
 • خودم

 • باید خــــودم را ببرم خانه !باید ببرم صورتش را بشویم…ببــــرم دراز بـــــــــــــکشد…دلداریش بدهم ، که فکر نکند…بگویم نگران نباش ، میگذرد…باید خودم را ببرم بخـــــوابد…*مــــــــــــــــــن خسته است*
 • بعــــــــضی وقتـــــــا

 • بعــــــــضی وقتـــــــا تو دعــــوا ،فقط باید نـــــگاه کـــــنــــــــی ،ســـــــکـــــوت کـــــــنــــــــی ،فــحشاش و بـــده و تو بشـنوی ،بـــه جــــــــــــون بــــخـــــــری ،...تموم که شد بری بغلش کنی ،بگی گـــــــــــــــریه نکـــــــــــــــــنی ها ،حـــــــــــــــــرف دیگه ای نـــــزنی ،فقـــــــــط عمـــل کــــــــــــنی...بــــــگی:*********با من نجنگ ، من دوستت دارم ********* …
 • سكوت

 • مـــــــــن زخمــــــــهای بـــــے نظیری به تـــــــن دارماما تــــــــــــو مهــــربان تــــرینشان بودی ،عمیـــــــــق تــــرینشان ،عــــزیــــــــــــز تـــرینشان !بعــد از تـــــــــــو آدم هاتنها خــــــــراش های کوچکـــــے بودند بــر پوستـــــمکه هیچ کـــــــدامشان به پای تـــــــــــو نــــــــــرسیــدندبه قلبــــــــــم نـــــــرسیدند …
 • سكوت

 • مـــــــــن زخمــــــــهای بـــــے نظیری به تـــــــن دارماما تــــــــــــو مهــــربان تــــرینشان بودی ،عمیـــــــــق تــــرینشان ،عــــزیــــــــــــز تـــرینشان !بعــد از تـــــــــــو آدم هاتنها خــــــــراش های کوچکـــــے بودند بــر پوستـــــمکه هیچ کـــــــدامشان به پای تـــــــــــو نــــــــــرسیــدندبه قلبــــــــــم نـــــــرسیدند …
 • فـــــاسد بـــودن

 • فـــــاسد بـــودن به تـــــن فـــــروشی نیستــ . . . به فـــــروختن خـــــاطرات قدیمی ، به بهـــــای ورود یکــ تــــازه وارد استــ
 • معلم عصبی

 • معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد : سارا…دخترک خودش را جمع و جور کرد ، سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت : بله خانم؟ معلم که از عصبانیت شقیقه هایش می زد ، به چشمهای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد : (چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن ؟ ها؟ فردا مادرت رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه ی بی انظباطش باهاش…