متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


בפֿـتـر هـا شیطنت هـاــے פֿـاص פֿوבشاטּ را בارنـב!
بـرچـωـــب هـرزگــے بــر פֿنـבه هـاے آنـاטּ نـزטּ!
بـﮧ ωـــلـامتـــے בפֿتـراטּ شهـرم !!
که פֿـنـבه نیـز بـر آنـاטּ حرام اωــت ...!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


мя_κıпɢ
ارسال پاسخ