متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

به بعضیا باس گفت عزیـــــــــــــزم...
.
.
.
.
...

.
.
.
.
.

 

زندگی ما بازار نیست که بری یه دور بزنی

 

اگه از کسی خوشت نیومد برگردی،
 

رفتی دیگه برو گم شو تا یه لگد نخوابوندم

تو شیکمت ...

 

 

 

امروز سر کلاس ریاضی بودیم معلمه داشت درس میداد.منم تو حس بودم و داشتم اهنگ گوش میدادم.
تو اوج اهنگ بودم و تو چشمه معلممون ذل زده بودم که یکهو نگاش تو نگام بود و یک چیزی گفت.
دوستم زد به بازوم.منم دستمو بردم زیر مغنعه هدفون رو در اوردم
.بازم نشنیدم چی گفت اخه صدای اون یکی هدفون خیلی بلند بود
به معلممون گفتم خانم یک لحظه صبر کنین استپ کنم اینجوری نمیشه انگار...
...
یکهو کلاس رفت رو هوا...
خدا کنه این ترم نندازم.
دمش گرم امارمو نداد دفتر

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !