متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


به بابام گفتم{-7-}: بابا چرا هر وقت من عاشقانه و پراحساس

آواز میخونم شما زود میری پنجره رو باز می کنی و به

مردم کوچه نگاه می کنی و لبخند میزنی؟پدرش میگه: به

این خاطر که با شنیدن صدای تو مردم فکر نکنن که من

دارم کتکت میزنم و این صدای جیغ و

دادته!   

 

**********

یه مخاطب خاص داشتم که یه بار ازم پرسید از زندگی

خصوصیت برام بگو.برگشتم بهش گفتم که زندگی

خصوصیم من به خودم مربوط نمیشه چه برسه تو.قانع شد

و دیگه هیچی ازم نپرسید.فقط انقدر قانع شد که دیگه نه

بهم زنگ زد نه جواب زنگمو داد                      

 

**********

یه سری با عموم نشسته بودیم تو خونش بعد پسرعموم

احسان دیر کرده بود،خواست زنگ بزنه بهش که کجاست؟

باره اول شمارشو اشتباه گرفت

دوباره زنگ به همون شماره گفت ببخشید احسان؟

طرف گفت احسان خر کیه دیگه؟

عمومم دمش گرم خیلی خونسرد گفت خر خودمونه

 

ببخشید اشتباه گرفتم!        

 

********

تا حالا دقت کردین که به هرکی که تقلب میرسونید اون

 

بیشتر از شما نمره میگیره ?!!!!!
        

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !