متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺒﺎید ﺩﻭﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻦ…
ﭼﻮﻥ وقتی ﻣﻴﺮﻥ…
ﻭقتی ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺯﻧﮓ بزنی…
ﻭقتی ﻧﻤﻴﺘﻮنی ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ کنی ﻳﺎ حتی

ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﺷﻮخی کنی و ﺑﺨﻨﺪی…
ﻫﻤﻪ ﺩﻭستی ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ…
هی ﺑﻐﺾ ﺗﻮ ﮔﻠﻮﺕ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻪ…
ﺁﺩﻣﺎ ﺑﺎﺱ

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻦ!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


peyman6969
ارسال پاسخ

ایول علی جان