متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


Monday, 24/02/2014 07:50:42 ب.ظ
ﺑﻌﻀــــــﯽﻫـــــﺎ ﺣــــــﺮﻓﯽ ﻣﯽﺯﻧﻨـــــﺪ …
ﻭ .. ﺩﻟــــﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻜﻨـــــﺪ …
ﺑﻌـــــﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔــــــــﯽ ﺭﻭﺑــــﺮﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻠـــــﺐِ
ﺷﻜﺴـــــﻪ


ﻣﯽﺍﯾﺴﺘﻨـــــﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــــــﺪ : ﻧﺎﺭﺍﺣــــــﺖ ﺷــــــﺪﯼ ؟؟
ﭼﻘـــــــﺪﺭ ” ﺯﻭﺩ ﺭﻧﺠـــــﯽ ” ﺗﻮ …! ﻣــــﻦ ﻛﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ
ﻧﮕﻔــــــﻢ ﺘ

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


fatimaa
ارسال پاسخ

چی بگم

Raha_408
ارسال پاسخ

الان كه فكر ميكنم....

واقعا آره...! قبول دارم...!

Raha_408
ارسال پاسخ