متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Elay
Elay
۱۴۰۲/۱۲/۲۴

هر چیم بزنیم شوخی خنده
ولی چه زود یه سال شد
رسید سالگردشون

Elay
Elay
۱۴۰۲/۱۲/۲۴

من کلی ذهنم مشغوله

Elay
Elay
۱۴۰۲/۱۲/۲۴

نذاشت که
یه کار انداختن سرمون
هر چیم کار میکنیم تموم نمیشه که

Elay
Elay
۱۴۰۲/۱۲/۲۴

ازش برا شنبه به بعد مرخصی خواستم
دوزلی جان همین شکلی که کلش تو گوشی بودگفت نوچ
بهش گفتم چرا
میگه کم دَر رفتی الانم مرخصی میخوای
چرا از من اجازه میگیری

Elay
Elay
۱۴۰۲/۱۲/۲۴

بازم مشکل منُ رییس دوزلی

Elay
Elay
۱۴۰۲/۱۲/۲۴

به نام خدا هستم

Elay
Elay
۱۴۰۲/۱۲/۱۴

بدِ
ممکنه آبروریزی بشه

Elay
Elay
۱۴۰۲/۱۲/۱۴

نشستم چتشونُ تو تلگرام از اول خوندم
انگاری حذف کرده بودن
حالا دختره یا پسره الله داند
ولی برگردوندم

Elay
Elay
۱۴۰۲/۱۲/۱۴

دارم فوضولی میکنما
ولی هرچی میرم جلو تر اوضاع وخیم تره

Elay
Elay
۱۴۰۲/۱۲/۱۴

آخیش