متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


shab
shab
۱۴۰۲/۰۱/۲۸

من باورم این است که ما در نهایت بر روی شانه‌های زنان از این گذر سخت و پیچیده عبور خواهیم کرد و‌ هر چه زنان این سرزمین بیشتر قد بکشند، ما بیشتر قد خواهیم کشید.

زنان برآمده از یک جامعه و تاریخ سراسر مردانه، با متانت، با سماجت و با شجاعت از نهال امید ما محافظت خواهند کرد و ما مردان برای قد کشیدن جامعه، باید از قد کشیدن آنها حمایت کنیم. سقف اولی که باید شکسته شود، سقف باور است، باور خود زنان به زنان که می‌شود به پیش رفت و قد کشید و عقلانیت را در آغوش احساسات زنانه به پیش برد.

به امید قد کشیدن زنان ایران و شکست سقف باور هایشان.


+5

shab
shab
۱۴۰۲/۰۱/۱۶

دست‌ها را مي‌توان بست، تن‌ها را مي‌توان خسته كرد، روح‌ها را مي‌توان آزرد، مي‌توان زنان را ترساند و مردان را اخته كرد، مي‌توان لشكري آراست و يمين و يسار آن را به دروغ و ريا سپرد، چشم‌ها را مي‌توان سحر كرد، مي‌‌توان از ساده‌دلان، ارتشي به هيبت كوه و آهن ساخت، هيچ دست و دلي نيست كه هرگز نلرزد، مي‌توان خط‌كش حقيقت و عدل را شكست و تازيانه برداشت ... اما با لشكر سيل‌آساي واقعيت‌ها چه مي‌توان كرد؟

رضا_بابایی

زندگی خیلی چیزها یادمان می‌دهد و ما مقصریم که یاد نمی‌گیریم و بارها و بارها
در همان تله‌ی شیرین گرفتار می‌آییم...

کارلوس_فوئنتس

555+