متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


afsanehmo71
afsanehmo71
۱۴۰۱/۰۹/۲۱

ڪاش "دنیا" طوری بود
ڪه هیچکس به ڪسی
" نیاز" نداشت
اونوقت ادمها
"مطمئن" میشدن
ڪسی ڪه
"سراغشون" رو میگیره
"دوسشون" داره"
نه "ڪارشون.

afsanehmo71
afsanehmo71
۱۴۰۱/۰۹/۲۰

قلب ...

راستش نمیدانم چیست ، اما این را میدانم که فقط جای آدم های خیلی خوب است ... قلب ، چاه دلخوری نیست که به وقت بدخلقی ، سنگریزه ای بیندازی تا صدای افتادنش را بشنوی ! ... قلب ، آیینه ای ست که باهر شکستن ، چند تکه میشود و یکپارچگی اش از هم می پاشد ..‌. قلب ، قاصدکی ست که اگر پرهایش را بچینی ، دیگر به آسمان اوج نمیگیرد ... قلب ، برکه ای ست که آرامشش به یک نگاه بهم میخورد ... قلب ، اگر بتواند کسی را دوست بدارد ، خوبی ها ، حتی زخم زبانهایش را نقش دیوارش میکند ... حال ، اینکه قلب چیست ، بماند ! ... فقط این را میدانم ؛ قلب ، وسعتی دارد به اندازه ی حضورخدا ... من مقدس تر ازقلب ، سراغ ندارم ...

قلبتان همیشه پر از عشق

afsanehmo71
afsanehmo71
۱۴۰۱/۰۹/۲۰

زندگی مثل یک کلاف کامواست
از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم

گره می خورد
می پیچد به هم
گره گره می شود
بعد باید صبوری کنی

گره را به وقتش با حوصله وا کنی
زیاد که کلنجار بروی ، گره بزرگتر می شود
کورتر می شود

یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید
یک گره ی ظریف کوچک زد
بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد
محو کرد
یک جوری که معلوم نشود

یادت باشد، گره های
توی کلاف همان دلخوری های
کوچک و بزرگند، همان کینه های چند ساله باید یک جایی تمامش کرد
سر و تهش را برید

زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “
که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است

‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌

afsanehmo71
afsanehmo71
۱۴۰۱/۰۹/۲۰

گـــــوش کــــن …

صدای نفس های پاییز را میشنوی ؟

و این زیباترین فصل خدا در حال گذر است

غم و اندوهت را به برگ درختان آویزان کن

چــنــد روز دیــگــر مــیــریــزنــد...

پیشاپیش یلدا مبارک ...

afsanehmo71
afsanehmo71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پاییز را هم
می توان زیبا دید
نگو خزان است
اتفاقات هم حکمت خاص
خود را دارند
همانطور که شاخه های
خشک مجموع
صدای دل نشین قدمهایمان
 رامی سازند
خش خش برگ ها
هم زیباست اگر بخواهیم...
ارادتمند دوستان جان
روز وروزگارانتان خوش

afsanehmo71
afsanehmo71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پسره رفته خواستگاری

رفتن تو اتاق با هم حرف بزنن، دختره با عشوه میگه

من قصد ازدواج ندارم!

پسره هم کم نیاورد

گفت :

منم همینطور...

فقط اومدم خونه تون موز بخورم

afsanehmo71
afsanehmo71
۱۴۰۱/۰۹/۱۲

با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن
و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن

afsanehmo71
afsanehmo71
۱۴۰۱/۰۹/۱۲

آرزو می‌کنم
‎کتاب‌ های خوب بخوانی
‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی
‎عطرهای خوب ببویی
‎با آدم‌ های خوب حرف بزنی
‎و فراموش نکنی
‎که هیچ وقت دیر نیست
‎بودن چیزی که دوست داری باشی

↩ᄊªフ¡Ð☯
↩ᄊªフ¡Ð☯
۱۴۰۱/۰۹/۰۶

معیار فقط ذاته...
اگر برای پول یا ظاهر
یا موقعیت با کسی رابطه دارین
اون معیار نیست ، قیمتتونه!