متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    بخند...

  • تعداد نظرات : 5
  • ارسال شده در : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
  • نمايش ها : 88

@~@~@~@~@~@

بخند
بلندتر بخند
تا عادت کنے بہ خندیدن
دنیا اونقدر هم کہ فکر مےکنے جدے نیست
بہ اندازهء تمام دلخوشےهایے کہ
بہ اطرافیانت مےدهے
بہ خودت شادے هدیہ کن
شادے و نشاط حق توست

 

نظرات دیوار ها


Tom Cat
ارسال پاسخ
rayan_send
ارسال پاسخ

خندیدن و خندان اطرافیان ، تنها انرژی مثبتی که هیچ هزینه ایی ندارد
مرسی خانم گل

korosh_ts
ارسال پاسخ

زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی
برای آن وجود ندارد،پس آواز بخوان،
اشک بریز،بخند و باتمام وجود زندگی کن!
قبل از آنکه نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد....

چارلی_چاپلین

ARSIA_787
ارسال پاسخ

سپاس

SA00
ارسال پاسخ