متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


khengoolestan_ma_ke_nafahmidim

آخرش نفهمیدم مترادف کلمه مدیون دقیقا چیه ؟
مشغولزومبه ؛ مشغلزمه ؛ مشقولظمبه ؛ مشغلضمه ؛ مشقول ظمه ؛ مشقور زمده ؛ مش غول زبده ؛ مشغول زنده ؛ مش غول زنده

اگه راستشو بدونی و نگی مش غول ضمبه ای

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


korosh_ts
ارسال پاسخ
SA00
ارسال پاسخ

چقدر سختش کردید همون مدیون خوبه دیگه

Amir_ehsan
ارسال پاسخ