متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


کودکان با استعداد، طبق تعریف، “کسانی هستند که در زمینه های عقلی، خلاق، هنری، ظرفیت رهبری، یا رشته های خاص دانشگاهی قابلیت اجرائی بالایی از خود ظهور می دهند، و محتاج به خدمات و فعالیت هایی که رشد چنین قابلیت هایی معمولا توسط مدرسه فراهم نشده است.”

 

بیشتر بخوانید: تشخیص تیزهوشی (استعداد) کودک

 

تفاوت های بیولوژیکی

 

بین کودک با استعداد و کودکان تیپیکال یا نوعی، تفاوت های زیستی وجود دارد. به نظر می رسد کودک با استعداد، تولید سلولیِ پیشرفته ای دارد که همچنین فعالیت سیناپسیِ او را هم افزایش می دهد. همگی اینها به یک فرآیند فکریِ رو به افزایش علاوه می شود. به نظر می آید که عصب های داخل در مغزِ یک کودک با استعداد از نظر بیوشیمیایی بسیار بیشتر باشد و، در نتیجه، الگوهای مغزی که رشد می کنند قادر هستند افکار پیچیده تر را پردازش کنند. ظاهرا فعالیت کورتکس در پیش پیشانیِ مغز بیشتر است، که منجر به بصیرت و تفکر شهودی می شود. کودکان با استعداد، فعالیت موج آلفای بیشتری در مغزشان دارند. آنان نه تنها فعالیت موج آلفای سریع تری از کودکان تیپیکال یا نوعی دارند، بلکه آن را به مدت بیشتری هم نگه می دارند. این امر به آنها امکان یادگیری راحت تر و با تمرکز بیشتری را همراه با حفظ و یکپارچگی وسیع می دهد. تناوب های مغزیِ کودکِ با استعداد غالباً زیاد رخ می دهد، و همین امر به او اجازه ی تمرکز، توجه، پژوهش و بررسی می دهد.

 

لینک کاربردی: بسته ارزیابی شخصیت و هوش کودک

 

ویژگی های رایج

 

برخی ویژگی های عام هستند که ممکن است کودکِ با استعداد، صاحب آن باشد. کودک با استعداد ممکن است چنین باشد:

خود تنظیم گر، مستقل، غالباً ضد اقتدارگرا.

شوخ طبع در تقلید کاری

قادر به مقاومت در برابر فشار گروهی، استراتژی که در ابتدا رشد یافته است

انطباق پذیرتر و ماجراجوتر

رواداری بیشتر با ابهام و زحمت

رواداری کم برای ملال

ترجیح پیچیدگی، بی تقارنی، پایانِ گشوده

توانایی زیاد در تفکر واگرا

حافظه ی بالا، توجه خوب به جزئیات

زمینه ی دانش گسترده

نیاز به دوره های اندیشه

نیاز به جو حمایتی، حساس به محیط پیرامون

نیاز به شناختگی، نیازمند فرصت فعالیت های شراکتی

ارزش های زیباشناختیِ بالا، قضاوت زیباشناختیِ خوب

آزادتر در پرورش یکپارچگیِ نقش جنسی؛ نبودِ احراز هویت کلیشه ایِ زنانه/مردانه.

منبع:کانون مشاوران ایران-کودک با استعداد کیست؟

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !