متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


تنبیه صحیح کودک:کودک باید انقدر از پدرومادر خوبی ومحبت دیده باشد.

 

که اخم کردن آنها برایش سخت باشد و همین اخم او راتنبیه کند.

 

والدینی که دائم کودک را دعوا میکنند اخمشان هم تاثیری ندارد.

 

شماره های تماس 01

 

منبع: کودک و نوجوان

نوشته های مرتبط:

کودک خشونت را از والدین الگو میگیرد

هیچ وقت کودک را به اجبار برای قبول مسئولیت نکنید

در حضور کودکان دعوا نکنید

کودک خود را هیچ وقت شتاب زده از خواب بیدار نکنید

مشاور کودک : بي توجهي فعال

آسیب اجتماعی با نام کودک آزاری

منبع:مرکز مشاوره-تنبیه صحیح کودک

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !