متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

" تقدس گرایی سر منشاً دیكتاتورى و استبداد است هر چیزى كه مقدس نامیده شد یعنى اینكه شما دیگر حق ندارید به راحتى در باره آن اظهار نظر كنید و كوچك ترین انتقاد و مخالفتى با آن هزینه سنگینى به دنبال خواهد داشت. این مقدس مى تواند هر چیزى باشد: یك كتاب، یك دین، یك انسان، یك بنا و ... با تقدیس گرایی مبارزه كنید هیچ كس و هیچ چیز آنقدر مقدس نیست كه نتوان آن را به نقد كشید. " اگر تنِش، هزینه ئی ست که باید برای بصیرت پرداخت، بگذار چنین شود.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


korosh_ts
ارسال پاسخ

گمان ميكنم كه من قهرماني و تقدس
را زياد نمی پسندم.

آنچه براي من جالب است
انسان بودن است.

آلبركامو

AZIZIAN
ارسال پاسخ

تقدس گرایی ُ‌ ‍پاچه خواری ُ‌ فرهنگ پایین مردم و .... همه و همه باعث دیکتاتور سازی است

rayan_send
ارسال پاسخ