متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • زخم های امروز#

 • زخم های امروزمان جواب لطف هایی ست.که در حق دیگران کردیم پس وقتی پذیرفتیم مثل کوه پشت کسی باشیم، محض احتیاط؛ تابلوی(خطر ریزش کوه)هم نصب کنیم... تاهوا برش ندارد.
 • بیچاره...

 • لبو فروش ها تابستان استراحت دارند... بستنی فروش ها زمستان استراحت دارند... بیچاره آدم فروشها،حتی دریغ از یک لحظه استراحت...
 • درگیری قلب ومغز...

 • درگیری قلب ومغز من یه اشتباه خوب بود اشتباهی که واسه من انگیزه ی شروع بود زیرلب ی مشت شعر نغز خوندنی           بالای سرم ترک های سقف خونه بود من از نوع نگاهم حرف زدم باتو بقیه اش بازی با حروف بود...
 • به خودت نگیر

 • اوهرروز برایم پیراهن سفیدش را میپوشد ومن از لبانش بوسه ها میگیرم. چه رفاقت بی منتی ست... او از دل مایه میگذارد ومن از جان. بیخیال رفیق به خودت نگیر... سیگارم رو گفتم
 • تلخ ترین طنز دنیا

 • تلخ ترین طنز دنیا ینی پیدا شدن چندتا تار موی سفید لابه لای موهای یه جوان بیست وچند ساله ست...
 • شد شصت سالش و...

 • شد شصت سالش. تمام کارهایش راانجام داده بود. حالا فقط مانده بود زندگی...
 • حتی اگه خدا خودش بیاد پایین

 • عزیزم حتی اگه خدا خودش بیاد پایین واسه تضمینت. یا شیطان رو بفرسته واسه به گردن گرفتن تقصیرت. دیگه فایده نداره...          خراب شد تصویرت...
 • اینبار نوبت توست که درکم کنی...

 • اگه وقت نداری حالم رابپرسی درکت میکنم اگه وقت نداری بامن صحبت کنی درکت میکنم اگه وقت نداری مرا ببینی درکت میکنم اما اگر بعداز تمام اینها دیگر دوستت نداشتم اینبار نوبت توست که درکم.کنی
 • تختی برای عشق بازی...

 • مدام گفتی خیالت تخت،من وفادارم. ومن چه ساده لوحانه خیالم راتختی کردم برای عشق بازی توبادیگری...