متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    TAKIN BACK MY LOVE

  • تعداد نظرات : 1
  • ارسال شده در : ۱۳۹۱/۱۱/۲۶
  • نمايش ها : 441

go ahead just leavecan’t hold you,you’re free


you take all these things
if they mean so much to you
i gave you your dreams
cause you ment the world
so did i deserve to be left and hurt
you think i don’t know
you’re out of control
and then i’m findin’ all of this from my boys
girl you’re still cold
you saving souls
you already know i’m not a touching material


i give it all up, i’m taking back my love
i’m taking back my love
i’m taking back my love
i’ve given you too much
but i’m taking back my love
i’m taking back my love, my love,my love,my love,my love

:CIARA
?what did i do
i give up to you
i’m just confused
as i stand here and look at you
from head to feet
all is about me
go ahead keep your keys
its not what i need from you
you think that’s enough (i do)

you made your self calm(oh yea)

how could you believe
????
i’m your girl
you’re out of control (so what)

how could you let go (oh yea)


i give it all up, i’m taking back my love
i’m taking back my love
i’m taking back my love
i’ve given you too much
but i’m taking back my love
i’m taking back my love, my love,my love,my love,my love
ENRIQUE
So all this love, I gave you take it away
CIARA
You think material is the reason I came
ENRIQUE
If I have nothing what do u want me to say?

CIARA
You take your money you take it all away
i give it all up, i’m taking back my love
i’m taking back my love
i’m taking back my love
i’ve given you too much
but i’m taking back my love
i’m taking back my love, my love,my love,my love,my love


یالا
ترکم کن
نمیتونم تحملت کنم ، دیگه آزادیتو همه چیزم رو ازم گرفتیاگه این ها هم برای تو کمهمن رویاهای تو رو هم بهت برمیگردونمآخه تو الان بین موندن و رفتن گیر کردیخوب حالا من تصمیم گرفتم که برم و بهت از این طریق ضربه بزنمفکر می کنی من نمیدونم ؟تو دیگه از کنترل من خارج شدیحالا دیگه من باید همه ی این چیزا رو از دوستام بشنومدختر تو هنوز با من سرد برخورد می کنیتو جون ها رو نجات میدیتو قبلا هم میدونستی که من تنها یه وسیله برای لمس شدن نیستممن بی خیال همه چیز می شم ، عشقمو ازت پس میگیرمعشقمو ازت پس می گیرمعشقمو ازت پس می گیرمعشقمو ازت پس می گیرماما من عشقمو ازت پس می گیرمعشقمو ازت پس می گیرم ، عشقم رو عشقم رو ، عشقم روCIARAمن چیکار کردم ؟من خودمو تسلیم تو کردممن گیج شده امبه خاطر همین اینجا وایسادمو دارم نگات می کنماز سر تا پاتاین همه ی اون چیزیه که باید در مورد من بدونییالا کلیداتو نگه داراین چیزی نیست که من از تو طلب کنمتو فکر میکنی که اینا برای من بسه آره اینجوریهENRIQUE تو با این کار خودتو آروم می کنی
اوه آره


ENRIQUE
چطور تونستی اون حرفا رو باور کنی ؟من دختر ( عاشق ) تواماین تویی که از کنترل خارج شدی خوب که چی ؟ENRIQUEچطور میتونی تنهام بذاری و بری ؟ اوه آره
enrique
من بی خیال همه چیز می شم ، عشقمو ازت پس میگیرمعشقمو ازت پس می گیرمعشقمو ازت پس می گیرمعشقمو ازت پس می گیرم
اما من عشقمو ازت پس می گیرم
عشقمو ازت پس می گیرم ، عشقم رو عشقم رو ، عشقم رو

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Mohammad
ارسال پاسخ