متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بنام بزرگ عاشق هستی


ای عاشقان ای عاشقان پیمانه ها پر خون کنید

وز خود دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید

  

آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار

تا بر دمد خورشید نو شب را ز خود بیرون کنید

 

چندین که از خم در سبو خون دل ما می رود

ای شاهدان بزم کین پیمانه ها پر خون کنید

 

دیدم به خواب نیمه شب ، خورشید و مه را لب به لب

تعبیر این خواب عجب ، ای صبح خیزان ، چون کنید

 

دیوانه چون طغیان کند زنجیر و زندان بشکند

از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنید

 

آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار

تا بر دمد خورشید نو  شب را ز خود بیرون کنید

 

ای عاشقان ای عاشقان پیمانه ها پر خون کنید

وزخون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید

سپندار مذگان روز عشق و دوستی

 

بر همه دوستان ، یاران و همه ایرانیان پاک نهاد مبارک باد

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !