متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

مغرورانه اشك ريختيم چه مغرورانه سكوت كرديم  

چه مغرورانه التماس كرديم چه مغرورانه از هم گريختيم

 غرور هديه شيطان بود و عشق هديه خداوند

هديه شيطان را به هم تقديم كرديم

هديه خداوند را از هم پنهان كرديم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !